Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete – Heath kontra EKB

(F-121/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – Nyugdíjrendszer – Nyugdíjalap – Éves nyugdíjemelés – A fogyasztói árakhoz igazított mutató – A nyugdíjalap biztosítási matematikusának véleménye – A személyzeti bizottság véleményének kikérése – A felügyeleti bizottság véleményének kikérése – Kollektív tárgyaláshoz való jog)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michael Heath (Southampton, Egyesült Királyság) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: P. Embley és E. Carlini meghatalmazottak, B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes 2010. januári és azt követő hónapokra vonatkozó nyugdíjelszámolásainak megsemmisítése annyiban, amennyiben azok a 2010-re vonatkozó nyugdíjkiigazítást követően 0,6%-os nyugdíjemelést alkalmaznak, valamint a felperesnek okozott kár megtérítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Michael Heath maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Központi Bank költségeit.

____________

1 HL C 30., 2011.1.19., 67. o.