Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 29 septembrie 2011 – Heath/BCE

(Cauza F-121/10)1

(Funcție publică – Personalul BCE – Sistemul de pensii – Plan de pensii – Majorare anuală a pensiilor – Indice de armonizare a prețurilor de consum – Aviz al specialistului în finanțe – Consultarea comitetului pentru personal – Consultarea comitetului de supraveghere – Drept de negociere colectivă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michael Heath (Southampton, Regatul Unit) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: P. Embley și E. Carlini, agenți, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a fișelor de pensie ale reclamantului pentru luna ianuarie 2010 și următoarele, în măsura în care se aplică o majorare a pensiei cu 0,6 % ca urmare a exercițiului de ajustare a pensiilor 2010, precum și compensarea prejudiciului suferit de reclamant

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Heath suportă propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile de judecată efectuate de Banca Centrală Europeană.

____________

1     JO C 30, 29.1.2011, p. 67.