Language of document :

Talan väckt den 27 december 2011 – ZZ mot rådet

(Mål F-142/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AD9 efter det att hon klarat av uttagningsprovet EPSO/AD/113/07 (AD9) ”Enhetschefer inom översättningsområdet för tjeckiska, estniska, ungerska, litauiska, lettiska, maltesiska, polska, slovakiska och slovenska” samt skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 9 december 2010 samt det senare beslutet av den 7 oktober 2011,

förplikta rådet att betala skadestånd till sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.