Language of document :

Žaloba podaná dne 6. září 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-93/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí neobnovit žalobci smlouvu smluvního zaměstnance.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ředitelky Úřadu pro infrastrukturu a logistiku (OIL) ze dne 1. prosince 2011, že nebude obnovena smlouva žalobce, která tedy byla ukončena dne 15. ledna 2012;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno toto rozhodnutí, vyplývající z dopisu ředitelky ze dne 6. února 2012;

uložit Komisi, aby mu jako náhradu újmy na služebním postupu od 15. ledna do 30. června 2012 zaplatila částku odpovídající rozdílu mezi odměnou netto, kterou by měl u OIL, a dávkami v nezaměstnanosti netto, které pobíral a jejichž výše se předběžně odhaduje na 11.309 eur, a aby mu na jeho účet v důchodovém systému Společenství vyplatila příspěvky odpovídající odměně, na kterou by měl nárok;

nařídit obnovení smlouvy žalobce s OIL na dobu neurčitou, s účinností ode dne ukončení jeho současné smlouvy;

podpůrně uložit Komisi, aby mu jako náhradu újmy na služebním postupu, která by mu jinak vznikla od tohoto data, zaplatila rozdíl mezi odměnou a nároky na důchod, které by nabyl, pokud by jeho pracovní smlouva s OIL byla obnovena na dobu neurčitou, a odměnou nebo příjmy, které ji nahrazují, a důchodem, na který by měl krom toho nárok;

uložit Komisi, aby mu jako náhradu nemajetkové újmy vyplývající z neobnovení jeho pracovní smlouvy s OIL zaplatila částku ve výši 5.000 eur;

uložit Komisi, aby mu jako náhradu nemajetkové újmy vyplývající pro něj z protiprávnosti hodnotící zprávy za rok 2010 zaplatila částku ve výši 5.000 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.