Language of document :

Kanne 6.9.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-93/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan sopimusta sopimussuhteisena toimihenkilönä ei jatkettu.

Vaatimukset

OIL:n johtajan 1.11.2011 tekemä päätös olla jatkamatta kantajan työsuhdetta, joka siis päättyisi 15.1.2012, on kumottava

Johtajan 6.2.2012 tekemä päätös, jolla ensin mainittu päätös vahvistettiin, on tarvittavin osin kumottava

Komissio on velvoitettava korvaamaan kantajan uralle ajalta 15.1.2012–30.6.2012 aiheutettu vahinko summalla, joka vastaa sen nettopalkan, joka hänelle olisi OIL:in palveluksessa maksettu, ja hänelle myönnetyn työttömyyskorvauksen välistä erotusta, joksi arvioidaan väliaikaisesti 11 309 euroa, ja maksamaan hänen lukuunsa yhteisöjen eläkejärjestelmään sitä palkkaa vastaavat eläkemaksut, jotka hänelle olisi pitänyt maksaa

Kantajan ja OIL:in välinen työsuhde on määrättävä jatkumaan toistaiseksi kantajan nykyisen työsuhteen päättymisestä lukien

Toissijaisesti, jos näin ei päätettäisi, komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle hänen uralleen aiheutettu vahinko summalla, joka vastaa sen nettopalkan ja eläkkeen, jotka hän olisi saanut, jos hänen työsuhdettaan OIL:iin olisi jatkettu toistaiseksi voimassaolevana, ja niiden sijaan tulleen palkan tai tulojen sekä sen eläkkeen, jonka hän voi saada muualta, välistä erotusta

Komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle työsuhteen jatkamatta jättämisellä aiheutettu henkinen kärsimys 5 000 eurolla

Komissio on velvoitettava korvamaan kantajalle hänen arviointikertomuksensa lainvastaisuudella aiheutettu henkinen kärsimys 5 000 eurolla

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.