Language of document :

Acţiune introdusă la 6 septembrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-93/12)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul şi descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei de a nu reînnoi contractul de agent contractual al reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 1 decembrie 2011 a directoarei OIL de a nu reînnoi contractul de muncă al reclamantului care ar înceta, prin urmare, la 15 ianuarie 2012;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei de confirmare a deciziei menţionate care rezultă din scrisoarea directoarei din 6 februarie 2012;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, cu titlu de reparaţie pentru prejudiciul adus carierei acestuia în perioada cuprinsă între 15 ianuarie şi 30 iunie 2012, a unei sume corespunzătoare diferenţei dintre remuneraţia netă pe care ar fi obţinut-o la OIL şi alocaţiile de şomaj nete de care a beneficiat, evaluate provizoriu la 11 309 €, şi la plata în favoarea acestuia, către sistemul comunitar de pensii, a contribuţiilor corespunzătoare remuneraţiei de care ar fi trebuit să beneficieze;

dispunerea reînnoirii pe durată nedeterminată a contractului de muncă al reclamantului cu OIL, începând de la data încetării contractului său de muncă actual;

în subsidiar, obligarea Comisiei la plata către reclamant, cu titlu de reparaţie pentru prejudiciul adus carierei pe care acesta l-ar suferi în caz contrar începând de la data menţionată, a diferenţei dintre remuneraţia şi drepturile la pensie pe care le-ar fi dobândit dacă contractul său de muncă cu OIL ar fi fost reînnoit pe durată nedeterminată, pe de o parte, şi remuneraţia sau veniturile care o înlocuiesc şi pensia de care ar putea beneficia, pe de altă parte;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 5 000 €, cu titlu de reparaţie pentru prejudiciul moral suferit de acesta ca urmare a faptului că nu a fost reînnoit contractul său de muncă cu OIL;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 5 000 €, cu titlu de reparaţie pentru prejudiciul moral suferit de acesta ca urmare a nelegalităţii raportului având ca obiect evaluarea sa pentru anul 2010;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.