Language of document :

Tožba, vložena 6. septembra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-93/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa, da se pogodba pogodbenega uslužbenca tožeče stranke ne podaljša.

Predlogi tožeče stranke

Sklep direktorice Urada za infrastrukturo in logistiko (OIL) z dne 1. decembra 2011, da se pogodba o zaposlitvi tožeče stranke – ki bi se torej končala 15. januarja 2012 – ne podaljša, naj se razglasi za ničen;

odločitev o potrditvi tega sklepa, kot izhaja iz dopisa direktorice z dne 6. februarja 2012, naj se, kolikor je potrebno, razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži, da mora tožeči stranki za povrnitev njene karierne škode od 15. januarja do 30. junija 2012 plačati znesek, ki ustreza razliki med neto plačo, ki bi jo prejela od OIL, in neto nadomestilom za brezposelnost, ki ga je prejela in ki – začasno ocenjeno – znašajo 11.309 €, in da v pokojninski sistem Skupnosti vplača prispevke, ki ustrezajo plači, ki bi jo moral prejeti;

odredi naj se podaljšanje pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke pri OIL, in sicer za nedoločen čas z učinkom od izteka njene trenutne pogodbe o zaposlitvi;

podredno, Komisiji naj se naloži, da mora tožeči stranki za povrnitev njene karierne škode, ki bi ji nastala sicer od tega dne dalje, plačati razliko med plačo in pokojninskimi pravicami, ki bi jih pridobila, če bi bila njena pogodba o zaposlitvi pri OIL podaljšana za nedoločen čas, ter med plačo ali nadomestnimi plačili in pokojnino, do katerih bi bila upravičena drugje;

Komisiji naj se naloži, da mora tožeči stranki plačati odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki ji je nastala zaradi nepodaljšanja pogodbe o zaposlitvi pri OIL, v znesku 5.000 €;

Komisiji naj se naloži, da mora tožeči stranki plačati odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki ji je nastala zaradi nezakonitosti poročila o oceni za leto 2010, v znesku 5.000 €;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.