Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 25. července 2011 – Filice a další v. Soudní dvůr

(Věc F-108/10)1

„Veřejná služba – Roční úprava odměn a důchodů úředníků a dalších zaměstnanců – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Filice a další (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie (zástupce: M. A. V. Placco, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalovaného omezit od července 2009 nárůst platů žalobců na zvýšení o 1,85 % v rámci roční úpravy platů a důchodů úředníků a dalších zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, převzatá v jejich platových výměrech

Výrok usnesení

O žalobě ve věci F-108/10, Filice a další v. Soudní dvůr, není třeba rozhodnout.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 65.