Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. juuli 2011. aasta määrus – Filice jt versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-108/10)1

(Avalik teenistus – Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Filice ja teised (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus (esindaja: V. Placco)

Ese

Nõue tühistada kostja otsused, mis kajastusid hagejate palgateatistel ja mis puudutasid nende töötasude iga-aastase kohandamise piiramist alates juulist 2009, tõstes seda 1,85 % võrra ametnike ja muude teenistujate palkade ja pensionite iga-aastase kohandamise raames nõukogu (EL, Euratom) 23. detsembri 2009. aasta määruse nr 1296/2009 alusel.

Resolutsioon

Puudub vajadus otsuse tegemiseks asjas F–108/10: Filice jt vs. Euroopa Kohus.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 30, 29.1.2011, lk 65.