Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 25 iulie 2011 – Filice şi alţii/Curtea de Justiţie

(Cauza F-108/10)1

(Funcție publică – Ajustare anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți – Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Filice şi alţii (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: B. Cortese, C. Cortese şi F. Spitaleri, avocaţi)

Pârâtă: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (reprezentant: M. A. V. Placco, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor pârâtei, preluate în fișele de salarizare ale reclamanţilor, de a limita ajustarea salariului acestora începând din luna iulie 2009, la o majorare de 1,85 % în cadrul ajustării anuale a remuneraţiilor și a pensiilor funcţionarilor și a celorlalţi agenţi în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009.

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei F-108/10, Filice și alții/Curtea de Justiție.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 JO C 30, 29.1.2011, p. 65.