Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. julija 2011 – Filice in drugi proti Sodišču

(Zadeva F-108/10)1

(Javni uslužbenci – Letna prilagoditev prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev – Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Filice in drugi (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: B. Cortese, C. Cortese in F. Spitaleri, odvetniki)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopnik: M. A. V. Placco, zastopnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločb tožene stranke, povzetih v plačilnih listih tožečih strank, da se prilagoditev njihove plače od julija 2009 omeji na 1,85 % v okviru letne prilagoditve prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Izrek

1.    Postopek v zadevi Filice in drugi proti Sodišču (F-108/10) se ustavi.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 30, 29.1.2011, str. 65.