Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 25 juli 2011 – Filice m.fl. mot domstolen

(Mål F-108/10)1

(Offentlig tjänst – Årlig anpassning av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Filice med flera (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna B. Cortese, C. Cortese och F. Spitaleri)

Svarande: Europeiska unionens domstol (ombud: M. A. V. Placco)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut, som framgår av sökandenas lönebesked, om att från och med juli 2009 begränsa anpassningen av deras lön till en ökning på 1,85 procent inom ramen för den årliga anpassningen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda med stöd av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Avgörande

Det saknas anledning att döma i saken i mål F-108/10, Filice m.fl. mot domstolen.

Varje part ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 30, 29.01.2011, s. 65.