Language of document :

Žaloba podaná dne 17. září 2012 – ZZ v. Rada

(Věc F-98/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za hodnotící období 2008 a 2009.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí OOJ nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za hodnotící období 2008 a 2009;

v nezbytném rozsahu zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 6. června 2012 o zamítnutí stížností podaných žalobcem proti rozhodnutím nepovýšit jej do platové třídy AD 12 za hodnotící období 2008 a 2009;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.