Language of document :

Žaloba podaná 17. septembra 2012 – ZZ/Rada

(vec F-98/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o nepovýšení žalobkyne do triedy AD 12 v rámci povyšovania v rokoch 2008 a 2009

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o nepovýšení žalobkyne do triedy AD 12 v rámci povyšovania v rokoch 2008 a 2009,

ak to bude potrebné, zrušiť aj rozhodnutie menovacieho orgánu zo 6. júna 2012 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne podanej proti jej nepovýšeniu do triedy AD 12 v rámci povyšovania v rokoch 2008 a 2009,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.