Language of document :

Tožba, vložena 17. septembra 2012 – ZZ proti Svetu

(Zadeva F-98/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb OPI, da tožeča stranka v napredovalnih obdobjih 2008 in 2009 ne napreduje v naziv AD12.

Predlogi tožeče stranke

Odločbi OPI, da tožeča stranka v napredovalnih obdobjih 2008 in 2009 ne napreduje v naziv AD12, naj se razglasita za nični;

če je potrebno, naj se odločba OPI z dne 6. junija 2012 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke zoper odločitev o njenem nenapredovanju v naziv AD12 v napredovalnih obdobjih 2008 in 2009, razglasi za nično;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.