Language of document :

Talan väckt den 17 september 2012 – ZZ mot rådet

(Mål F-98/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av besluten att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 befordringsåren 2008 och 2009

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 befordringsåren 2008 och 2009,

i förekommande fall, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 6 juni 2012 att avslå sökandens klagomål avseende att sökanden inte befordrats till lönegrad AD12 befordringsåren 2008 och 2009,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.