Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 25. dubna 2012 – Oprea v. Komise

(Věc F-108/11)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nepřipuštění do výběrového řízení – Postup před zahájením soudního řízení – Postup stižený vadami – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Valentin Oprea (Brusel, Belgie), (zástupci: A. Fratini a F. Filpo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/198/10 nepřipustit žalobce do uvedeného výběrového řízení z důvodu údajného nedostatku odborné praxe.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

V. Oprea ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 25, 28.1.2012, s. 69.