Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 25. april 2012 – Oprea mod Kommissionen

(Sag F-108/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke adgang til udvælgelsesprøven – administrativ procedure – ulovlig gennemførelse – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Valentin Oprea (Bruxelles, Belgien), (ved advokaterne A. Fratini og F. Filpo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved M.J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/198/10 trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til nævnte udvælgelsesprøve på grund af, at han angiveligt manglede erhvervserfaring.

Konklusion

Sagen afvises.

Valentin Oprea betaler sagens omkostninger.

____________

1     EUT C 25 af 28.1.2012, s. 69.