Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 25.4.2012 – Oprea v. komissio

(Asia F-108/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuun osallistumisen epääminen – Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely – Säännöstenvastainen kulku – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Valentin Oprea (Bryssel, Belgia), (edustajat: asianajajat A. Fratini ja F. Filpo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus, joka koskee avoimen kilpailun EPSO/AD/198/10 valintalautakunnan päätöstä olla hyväksymättä kantaja kyseiseen kilpailuun ammatillisen kokemuksen väitetyn puuttumisen vuoksi.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Valentin Oprea vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 25, 28.1.2012, s. 69.