Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) priekšsēdētāja 2012. gada 25. aprīļa rīkojums – Oprea/Komisija

(lieta F-108/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Nepielaišana konkursam – Pirmstiesas process – Nepareiza norise – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Valentin Oprea (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – A. Fratini un F. Filpo, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt atklāta konkursa EPSO/AD/198/10 atlases komisijas lēmumu neļaut prasītājam piedalīties šajā konkursā apgalvota profesionālās pieredzes trūkuma dēļ

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

V. Oprea atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 25, 28.01.12., 69. lpp.