Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 april 2012 – Oprea / Commissie

(Zaak F-108/11)1

„Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Niet-toelating tot vergelijkend onderzoek – Precontentieuze procedure – Onregelmatig verloop – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Valentin Oprea (Brussel, België), (vertegenwoordigers: A. Fratini en F. Filpo, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/198/10 om verzoeker niet toe te laten tot dat vergelijkend onderzoek op grond dat hij niet over voldoende beroepservaring zou beschikken

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Oprea zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 25 van 28/01/12, blz. 69.