Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 25 aprilie 2012 – Oprea/Comisia

(Cauza F-108/11)1

(Funcție publică – Concurs general – Neadmitere la concurs – Procedură precontencioasă – Neregularitate procedurală – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Valentin Oprea (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: A. Fratini și F. Filpo, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/198/10 de a nu admite reclamantul la concursul menționat pentru o pretinsă lipsă de experiență profesională

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Oprea suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 JO C 25, 28/1/12, p. 69.