Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. aprila 2012 – Oprea proti Komisiji

(Zadeva F-108/11)1

(Javni uslužbenci – Javni natečaj – Nepripustitev k natečaju – Predhodni postopek – Nepravilna izvedba – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Valentin Oprea (Bruselj, Belgija) (zastopnika: A. Fratini in F. Filpo, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe komisije javnega natečaja EPSO/AD/198/10, v skladu s katero se tožeče stranke ne pripusti k navedenemu natečaju zaradi domnevnega pomanjkanja poklicnih izkušenj.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    V. Oprea nosi vse stroške.

____________

1 UL C 25, 28.1.2012, str. 69.