Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 25 april 2012 – Oprea mot kommissionen

(Mål F-108/11)1

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Avslag på ansökan om att få delta i uttagningsprovet – Administrativt förfarande – Oegentligheter – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Valentin Oprea (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna A. ratini och F. Filpo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Curall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut uttagningskommittén för det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/198/10 antog varigenom sökandens ansökan om att få delta i uttagningsprovet avslogs på grund av bristande arbetserfarenhet.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Valentin Oprea ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 EUT 25, 28.1.12, s. 69.