Language of document :

18. septembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus Regioonide Komitee

(kohtuasi F-99/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi, A. Blot)

Kostja: Regioonide Komitee

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Regioonide Komitee otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus mitte arvutada tema pensioniõigusi uute üldiste rakendussätete alusel.

Hageja nõuded

esimese võimalusena tühistada Regioonide Komitee 1. detsembri 2011.aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 13. juuli 2011. aasta taotlus, mida täiendati 16. augustil 2011;

tühistada vajalikus ulatuses 8. juuni 2012. aasta otsus, millega jäeti sõnaselgelt hageja 10. veebruari 2012. aasta kaebus rahuldamata;

teise võimalusena tuvastada mittevaralise kahju tekitamine ja mõista kostjalt välja esialgse hinnangu alusel määratud summa 20 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Regioonide Komiteelt.