Language of document :

Kanne 18.9.2012 – ZZ v. alueiden komitea

(Asia F-99/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: alueiden komitea

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Alueiden komitean päätöksen, jolla hylätään kantajan vaatimus siitä, ettei hänen eläkeoikeuksiaan lasketa uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti, kumoaminen

Vaatimukset

Ensisijaisesti on kumottava 1.12.2011 tehty alueiden komitean päätös, jolla hylätään 13.7.2011 esitetty kantajan vaatimus, sellaisena kuin se on täydennettynä 16.8.2011

Tarvittaessa on kumottava 8.6.2012 päivätty päätös, jolla hylätään nimenomaisesti 10.2.2012 päivätty kantajan oikaisuvaatimus

Toissijaisesti on todettava aiheutunut henkinen kärsimys ja vastaaja on velvoitettava maksamaan summa, jonka arvioitu määrä on 20 000 euroa

alueiden komitea on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.