Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 18. septembrī – ZZ/Reģionu komiteja

(lieta F-99/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi, A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Reģionu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Reģionu komitejas lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas pieteikums, lai viņa tiesības uz pensiju netiku aprēķinātas, piemērojot jaunos VĪN

Prasītāja prasījumi:

pamatā, atcelt Reģionu komitejas 2011. gada 1. decembra lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja 2011. gada 13. jūlija pieteikums, kas papildināts 2011. gada 16. augustā;

ciktāl vajadzīgs, atcelt 2012. gada 8. jūnija lēmumu, ar kuru ir tieši noraidīta prasītāja 2012. gada 10. februāra sūdzība;

pakārtoti, atzīt ciesto morālo kaitējumu un piespriest atbildētājai samaksāt naudas summu, kas novērtēta EUR 20 000 apmērā;

piespriest Reģionu komitejai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.