Language of document :

Sag anlagt den 17. september 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-97/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om ikke at ansætte sagsøgeren efter, at hun havde bestået udvælgelsesprøve EPSO/AD/177/10-EPA, og en påstand om erstatning

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 11. november 2011 om afvisning af at efterkomme Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrugspolitiks anmodning om at ansætte sagsøgeren ved at udnævne hende til tjenestemand og indsætte hende i den ledige stilling KOM/2011/218.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 5. juni 2012 om at meddele delvist afslag på klagen over ansættelsesmyndighedens afgørelse af 11. november 2011 om afvisning af at efterkomme Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrugspolitiks anmodning om at ansætte sagsøgeren som tjenestemand.

Europa-Kommissionen tilpligtes at genoprette sagsøgerens karriere.

Europa-Kommissionen tilpligtes at udbetale 14 911,07 EUR samt betaling af bidrag til pensionsordningen med virkning fra oktober 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale 2 500 EUR i erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, der er forvoldt, idet der tages forbehold for en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet under sagen. Disse beløb tillægges morarenter, der beregnes med virkning fra den dato, hvorpå beløbene forfalder til betaling, og med den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har fastsat for de vigtigste refinansieringstransaktioner forhøjet med 2 procentpoint.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.