Language of document :

17. septembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-97/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Komisjoni otsus jätta hageja tööle võtmata pärast tema poolt edukalt konkursi EPSO/AD/177/10-EPA läbimist ning nõue hüvitada kahju.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 11. novembri 2011. aasta otsus, millega keelduti rahuldamast Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi taotlust võtta hageja tööle, määrates ta ametnikuna vabale ametikohale COM/2011/218;

tühistada ametisse nimetava asutuse 5. juuni 2012. aasta otsus, millega jäeti osaliselt rahuldamata kaebus ametisse nimetava asutuse 11. novembri 2011. aasta otsuse peale, millega keelduti rahuldamast Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi taotlust võtta hageja ametnikuna tööle;

kohustada Euroopa Komisjoni taastama hageja teenistuskäik;

mõista Euroopa Komisjonilt välja 14 911,07 eurot lisaks maksetele pensioniskeemi alates 2011. aasta oktoobrist,

mõista Euroopa Komisjonilt välja 2500 eurot tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest, arvestades summa suurendamise või vähendamise võimalust kohtumenetluses; nendele summadele lisandub viivitusintress, mida arvutatakse EKP poolt põhilistele refinantseerimistehingutele kehtestatud määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.