Language of document :

Kanne 17.9.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-97/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan komission sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ottamasta palvelukseen hänen läpäistyään kilpailun EPSO/AD/177/10-EPA, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 11.11.2011 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston pyyntö ottaa kantaja palvelukseen nimittämällä hänet virkamieheksi avoimeen virkaan COM/2011/218

nimittävän viranomaisen 5.6.2012 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin osittain valitus, joka kohdistettiin nimittävän viranomaisen 11.11.2011 tekemään päätökseen, jolla hylättiin Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston pyyntö ottaa kantaja palvelukseen virkamieheksi

Euroopan komissio on velvoitettava muodostamaan kantajan urakehitys uudelleen

Euroopan komissio on velvoitettava maksamaan 14 911,07 euroa ja eläkemaksut vuoden 2011 lokakuusta alkaen

Euroopan komissio on velvoitettava maksamaan 2 500 euroa aiheutetusta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä, jota summaa voidaan korottaa tai supistaa oikeudenkäynnin aikana ja johon on lisättävä viivästyskorko, korotettuna näiden summien erääntymispäivästä alkaen laskettavalla viivästyskorolla, johon sovelletaan EKP:n perusrahoitusoperaatioita varten vahvistamaa korkokantaa, korotettuna kahdella pisteellä

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.