Language of document :

Tožba, vložena 17. septembra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-97/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije, da se tožeče stranke po uspešno opravljenem natečaju EPSO/AD/177/10-EPA ne zaposli, in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 11. novembra 2011, s katero je bil zavrnjen predlog Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko, da se tožečo stranko zaposli kot uradnika oz. uradnico z imenovanjem in razporeditvijo na prosto delovno mesto COM/2011/218, naj se razglasi za nično;

odločba OPI z dne 5. junija 2012, s katero je bila delno zavrnjena pritožba zoper odločbo OPI z dne 11. novembra 2011, s katero je bil zavrnjen predlog Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko, da se tožečo stranko zaposli kot uradnika oz. uradnico;

Evropski komisiji naj se naloži, naj obnovi kariero tožeče stranke;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo zneska 14.911,07 EUR, poleg vplačila prispevkov v pokojninsko shemo od oktobra 2011 dalje;

Evropski komisiji naj se – ob upoštevanju povečanja ali zmanjšanja med postopkom – naloži plačilo zneska 2.500 EUR za povzročeno premoženjsko in nepremoženjsko škodo, pri čemer naj se navedeni znesek poviša za zakonite zamudne obresti od datuma, ko je ta znesek zapadel, po obrestni meri, ki jo je ECB določila za operacije glavnega refinanciranja, povišani za dve točki;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.