Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 17. marts 2011 – AP mod Domstolen

(Sag F-107/10)

(Personalesag – forsinkelse – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AP (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Domstolen

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af Domstolens ansættelsesmyndigheds trufne afgørelse, hvorved sagsøgeren, selv om han heri tildeles ret til husstandstillæg med virkning fra den 1. juli 2009, først gives ret til at oppebære dette tillæg fra den 1. november 2009, subsidiært påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

AP bærer sine egne omkostninger.