Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 17. märtsi 2011. aasta määrus – AP versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-107/10)

(Avalik teenistus – Hilinemine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AP (Luxembourg, Luxembourg) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Kohus

Ese

Nõue tühistada Euroopa Kohtu ametisse nimetava ametiisiku otsus, mille alusel on hagejal õigus majapidamistoetusele alates 1. juulist 2009, kuid ta saab seda alles alates 1. novembrist 2009, ning teise võimalusena kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetavuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta AP kohtukulud tema enda kanda.