Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 17.3.2011 – AP v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia F-107/10)

(Henkilöstö – Myöhästyminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AP (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota unionin tuomioistuimen nimittävän viranomaisen päätös, jolla tosin myönnettiin kantajalle oikeus kotitalouslisään 1.7.2009 alkaen, mutta myönnettiin oikeus saada tätä lisää vasta 1.11.2009 alkaen, ja toissijaisesti vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

AP vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.