Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 17 martie 2011 – AP/Curtea de Justiție

(Cauza F-107/10)

(Funcţie publică – Tardivitate – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AP (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: B. Cortese și C. Cortese, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție

Obiectul cauzei

Cererea de anulare a deciziei AIN a Curţii de Justiţie care, deşi îi acordă reclamantului dreptul la alocaţia pentru locuinţă începând cu 1 iulie 2009, îi acordă dreptul de a beneficia de această alocaţie numai începând cu 1 noiembrie 2009 şi, în subsidiar, cererea de despăgubiri.

Dispozitivul ordonanţei

Respinge acţiunea ca vădit inadmisibilă.

AP suportă propriile cheltuieli de judecată.