Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. marca 2011 – AP proti Sodišču

(Zadeva F-107/10)

(Javni uslužbenci – Zamuda – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AP (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Sodišče

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe OPI Sodišča, ki je kljub temu, da je tožeči stranki podelil pravico do gospodinjskega dodatka od 1. julija 2009, tožeči stranki odobril izplačilo tega dodatka le za obdobje od 1. novembra 2009, in, podredno, odškodninski zahtevek.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    AP nosi svoje stroške.