Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 29 septembrie 2011 – Mische/Parlamentul European

(Cauza F-93/05)1

(Funcție publică – Numire – Recrutare şi transfer simultan la o altă instituţie – Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puțin favorabile – Admisibilitatea acţiunii – Interesul de a exercita acţiunea – Tardivitate)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Harald Mische (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial G. Vandersanden și L. Levi, avocați, ulterior R. Holland, B. Maluch et J. Mische, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: K. Zejdová și L. G. Knudsen, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtului: Consiliul Uniunii Europene (reprezentant: M. Arpio Santacruz și I. Šulce, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Parlamentului European privind încadrarea reclamantului în gradul A*6 în urma unui concurs publicat anterior intrării în vigoare a noului statut, în temeiul unor dispoziții mai puțin favorabile ale acestuia [art. 12 din anexa XIII la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 de modificare a Statului funcționarilor] şi, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 315, 10.12.2005, p. 15 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene cu numărul T-365/05 și înaintată Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene prin Ordonanța din 15.12.2005).