Language of document :

Kanne 2.12.2011 – ZZ v. komissio

(Asia F-131/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreau Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota PMO:n (palkkatoimisto) uuden laskelman mukaiseen ehdotukseen perustuva päätös ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien siirtämisestä

Vaatimukset

Päätös, joka on tehty 15.6.2011 ja jolla kumotaan ja korvataan kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva ehdotus, joka liittyy henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyntöön, joka sisältää uuden ehdotuksen, joka on laskettu 3.3.2011 annettujen yleisten soveltamisohjeiden perusteella, on kumottava.

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.