Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. február 15-i ítélete – AT kontra EACEA

(F-113/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Értékelő jelentés – Végső jelleg – Keresetindítási határidő – Elkésettség – Határozott idejű munkaszerződés azonnali hatállyal történő felmondása szakmai alkalmatlanság miatt – Bírósági felülvizsgálat – Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AT (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: EACEA (képviselők: F. Couplan és D. Homann meghatalmazottak, B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes 2008. június 1-je és 2008. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentése, másrészt a szerződéskötésre jogosult hatóság által hozott, a felperes határozott idejű munkaszerződését azonnali hatállyal felmondó határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint a felperest ért kár megtérítése iránti kérelmek.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

AT viseli az összes költséget.

____________

1 HL C 72., 2011.3.5., 35. o.