Language of document :

2012 m. vasario 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje AT prieš EACEA

(Byla F-113/10)1

(Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Vertinimo ataskaita – Galutinis pobūdis – Ieškinio pareiškimo terminas – Vėlavimas – Terminuotos sutarties nutraukimas dėl kompetencijos nepakankamumo – Teisminė kontrolė – Akivaizdi vertinimo klaida)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: AT, atstovaujama advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: EACEA, atstovaujama F. Couplan ir D. Homann, advokato B. Wägenbaur

Bylos dalykas

Pirma, prašymas panaikinti ieškovo karjeros vertinimo ataskaitą už 2008 m. birželio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpį, antra, panaikinti sutartis sudaryti įgaliotos įstaigos sprendimą nutraukti ieškovo terminuotą darbo sutartį ir, trečia, atlyginti patirtą žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

AT padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 72, 2011 3 5, p. 35.