Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 februarie 2012 – AT/EACEA

(Cauza F-113/10)1

(Funcţie publică – Agent temporar – Raport de evaluare – Caracter definitiv – Termen de introducere a acţiunii – Tardivitate – Reziliere anticipată a unui contract pe perioadă determinată pentru incompetență profesională – Control jurisdicțional – Eroare vădită de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AT (reprezentanți: S. Rodrigues şi C. Bernard-Glanz, avocaţi)

Pârâtă: EACEA (reprezentanți: F. Couplan şi D. Homann, agenţi, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere, în primul rând, de anulare a raportului de evaluare a carierei reclamantului pentru perioda 1 iunie-31 decembrie 2008, în al doilea rând, de anulare a deciziei AAIC (Autoritatea abilitate să încheie contractele de muncă) de reziliere anticipată a contractului de muncă pe perioadă determinată al reclamantului și, în al treilea rând, cereri de reparare a prejudiciului suferit

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

AT suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 72, 5.3.2011, p. 35.