Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 15. februarja 2012 – AT proti EACEA

(Zadeva F-113/10)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Poročilo o ocenjevanju – Dokončnost – Rok za vložitev tožbe – Zamuda – Predčasna odpoved pogodbe za določen čas zaradi strokovne nesposobnosti – Sodni nadzor – Očitna napaka pri presoji)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AT (zastopnika: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: EACEA (zastopniki: F. Couplan in D. Homann, zastopnika, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2008, drugič, razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, s katero je bila predčasno odpovedana pogodba o zaposlitvi tožeče stranke za določen čas in tretjič, predlog za odškodnino.

Izrek

1.    Tožba se zavrže.

2.    AT nosi vse stroške.

____________

1     UL C 72, 5.3.2011, str. 35.