Language of document :

Acțiune introdusă la 13 decembrie 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-133/11)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: P. Goergen, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de încadrare a reclamantului, înscris în lista de rezervă a concursului EPSO/A/17/04, pentru care anunțul a fost publicat anterior intrării în vigoare a noului statut, în gradul AD6 treapta a doua, în temeiul unor dispoziții mai puțin favorabile

Concluziile reclamantei

Anularea încadrării reclamantului în gradul/treapta AD6/2 la numirea ca funcționar stagiar la 1 aprilie 2011;

declararea faptului că reclamantul, luând în considerare în mod obiectiv experiența sa profesională și în conformitate cu principiile care stau la baza altor anunțuri de concurs, precum și potrivit principiului retribuției proporționale cu prestația, are dreptul de a fi încadrat în gradul AD11 treapta a doua sau, în orice caz, într-un grad adecvat;

recunoașterea dreptului reclamantului de a i se plăti, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul material suferit, o sumă – de 3 051,43 euro pe lună sau în valoarea determinată de experți – corespunzând diferenței dintre încadrarea reclamantului potrivit deciziei de încadrare și încadrarea la care ar avea dreptul, precum și dobânzi de întârziere, la rata stabilită de Banca Centrală Europeană, până la data la care va fi adoptată în mod corect decizia de încadrare a sa potrivit experienței profesionale și vechimii în muncă;

recunoașterea dreptului reclamantului de a i se calcula sau de a i se recalcula pensia și alte drepturi care decurg din raportul de muncă cu pârâta în același mod în care ar fi fost calculate dacă reclamantul ar fi fost încadrat corect în grad, în conformitate cu prezentele concluzii. Recunoașterea dreptului reclamantului de a i se plăti, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral, suma de 10 000 de euro, precum și dobânzi de întârziere la rata stabilită de Banca Centrală Europeană, începând de la data recrutării reclamantului de către pârâtă sau, în subsidiar, de la data introducerii prezentei cereri, până la data plății efective;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.