Language of document :

Kanne 28.9.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-108/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden päätösten kumoaminen, jotka koskevat kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään ja joissa sovelletaan virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä

Vaatimukset

kantajan eläkeoikeuksien siirtämisestä Euroopan unionin eläkejärjestelmään 9.12.2011 tehty, henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 11 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen päätös on kumottava

siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava 20.6.2012 tehty päätös, jolla hylättiin valitus, jonka kantaja teki 9.12.2011 tehdystä päätöksestä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.