Language of document :

Žaloba podaná dne 28. listopadu 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-125/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovolit žalobkyni účast na hodnotících zkouškách v rámci výběrového řízení EPSO/AST/111/10.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí, kterým bylo žalobkyni odepřeno právo účastnit se hodnotících zkoušek v rámci výběrového řízení EPSO/AST/111/10 – Sekretáři v platové třídě AST 1;

znovu zařadit žalobkyni do procesu přijímání zahájeného uvedeným výběrovým řízením, případně prostřednictvím konání nových hodnotících zkoušek;

v každém případě vyzvat EPSO ke sdělení informací, které má ohledně výsledků všech uchazečů v testu d) a e);

podpůrně, pokud nebude vyhověno hlavnímu návrhu, quod non, uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně a ex aequo et bono na 50 000 eur;

v každém případě uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně a ex aequo et bono na 50 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy.