Language of document :

Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-125/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu admite reclamanta la examenele de evaluare din cadrul concursului EPSO/AST/111/10

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei prin care se refuză reclamantei dreptul de a participa la examenele de evaluare din cadrul concursului EPSO/AST/111/10 – Secretari de gradul AST 1;

reintegrarea reclamantei în procesul de recrutare din cadrul concursului menționat, la nevoie organizând noi examene de evaluare;

în orice caz, solicitarea adresată EPSO de a furniza informațiile pe care le are în privința rezultatelor obținute de ansamblul candidaților la testele d) și e);

în subsidiar, în cazul în care nu ar fi admisă cererea principală, plata unei sume stabilite în mod provizoriu ex aequo et bono la 50.000 de euro;

în orice caz, plata unei sume stabilite în mod provizoriu ex aequo et bono la 50.000 de euro, pentru repararea prejudiciului moral.