Language of document :

Tožba, vložena 28. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-125/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Rodrigues in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nepripustitvi tožeče stranke k ocenjevalnim preizkusom v okviru natečaja EPSO/AST/111/10.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga:

naj se odločba, s katero ji je bila zavrnjena pravica do sodelovanja pri ocenjevalnih preizkusih v okviru natečaja EPSO/AST/111/10 – Tajniki z nazivom AST 1, razglasi za nično;

naj se jo ponovno vključi v postopek zaposlovanja, ki je bil uveden z navedenim natečajem, po potrebi z izvedbo novih ocenjevalnih preizkusov;

vsekakor naj se od OPSO zahteva, da razkrije vse svoje informacije o rezultatih vseh kandidatov pri testih (d) in (e);

podredno, če glavnemu predlogu ne bo ugodeno, quod non, naj se ji plača znesek, začasno in ex aequo et bono določen na 50.000 EUR;

vsekakor naj se ji iz naslova nepremoženjske škode plača znesek, začasno in ex aequo et bono določen na 50.000 EUR.