Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.9.2011 – Bovagnet v. komissio

(Asia F-89/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Perhelisät – Koululisä – Koulutuksesta aiheutuvien kulujen käsite)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: François-Carlos Bovagnet (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja M. Korving)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin et B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus vastaajan sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla jätettiin korvaamatta kokonaisuudessaan kantajan lasten koulutuksesta aiheutuvat kulut.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 17.12.2009 tehty päätös kumotaan siltä osin kuin siinä jätetään korvaamatta Bovagnet'lle hänelle koulutuksesta aiheutuneet kulut, jotka liittyvät osallistumiseen hänen kahden lapsensa oppilaitoksen investointi- ja uudistusrahaston kustannuksiin.

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan Bovagnet'lle hänelle myönnetyn koulutuslisän ja sen koulutuslisän välinen erotus, joka olisi seurausta tämän lisän laskemisesta, kun siihen otetaan mukaan hänen lastensa oppilaitoksen investointi- ja uudistusrahaston kustannukset, edellyttäen, että Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 3 artiklassa vahvistettua ylärajaa ei ylitetä.

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 328, 4.12.2010, s. 61.