Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 25.7.2011 – Jaeger v. Eurofound

(Asia F-103/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 30, 29.1.2011, s. 64.