Language of document :

2011 m. liepos 25 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Jaeger prieš Eurofound

(Byla F-103/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 30, 2011 1 29, p. 64.